“IAAC Spring Lecture” April 2015
_Barcelona, 2015


Fecha
09-04-2015 > 19:30h
Organizador
IAAC<Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya